QUỐC BẢO KỲ LỮ

National Treasures Of Extraordinary Adventures (2019)

Nội dung phim

Quốc Bảo Kỳ Lữ (National Treasure’s Extraordinary Journey) Bộ phim được cải biên từ tác phẩm văn hoc nổi tiếng Cố cung Tam bộ khúc của tác giả Chương Kiếm Hoa. Lấy bối cảnh ở Cố Cung – Bắc Kinh, xoay quanh một nhóm trí thức với sứ mệnh bảo vệ những báu vật vô giá nhằm bảo tồn di sản quốc gia, trong đó nổi bật là quân nhân Nhậm Hoành Nghị (Lưu Diệp) và Châu Nhược Tư (Viên San San). Sau Biến cố Mukden ngày 18 tháng 9 năm 1931, Hoa Bắc bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng. Nhậm Hoành Nghị, một sĩ quan quân đội Quốc dân đảng và Châu Nhược Tư làm việc tại bộ phận văn hóa của Tử Cấm Thành được giao nhiệm vụ vận chuyển an toàn các kho báu quốc gia về phía Nam để đảm bảo rằng chúng không rơi vào tay kẻ xấu. Bất kể những thách thức mà họ phải đối mặt, họ luôn giữ vững niềm tin rằng miễn là cội nguồn văn hóa của nó vẫn còn, Trung Quốc sẽ không sụp đổ.

Xem thêm