TRƯỜNG BẠCH: THÁI TUẾ

Legend Of Snake 2 (2021)

Nội dung phim

Trường Bạch: Thái Tuế | Legend Of Snake 2 Tai Sui (2021)

Tiếp tục câu chuyện của Trường Bạch Linh Xà Truyện, sau khi xà tiên ngàn năm Liễu Long Đình gặp gỡ hậu nhân Nữ Oa Bạch Tĩnh Dao, từ quan hệ lợi dụng từng bước phát triển thành tình yêu, trải qua muôn trùng hiểu lầm lận đận, tạo nên câu chuyện tình yêu hai kiếp.

Xem thêm